Nordic Music at SXSW

2017 lanserades ett nytt nordiskt samarbete och initiativ, Nordic Music at SXSW, som fått stöd av bl.a. Nordiska Ministerrådet. Initiativet verkar för att promota Norden och de nordiska musikakter som bokats till SXSW (South by Southwest) – en av världens mest inflytelserika och legendariska showcasefestivaler och konferenser. SXSW Music 2017 ägde rum i Austin, Texas den 13-19 mars.

Pressgenomslaget uppdateras inom kort.

Hemsida
Facebook