Framtidens Musikpris

 

RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) och musikbranschen har gått samman kring ett nytt pris i tre kategorier för att belysa behovet av satsningar på musikskapande i tidigt skede hos barn och unga, samt belöna de eldsjälar som gör det möjligt. Framtidens Musikpris tilldelas dem som i dag skapar möjligheter för ett rikt framtida musikliv: pedagoger, organisationer, ensembler samt för barn och unga som tar egna initiativ. Kategorierna är "Nyskapande innovativt projekt", "Enastående pedagogisk gärning" och "Bästa ungdomsinitiativ". Pristagarna väljs ut genom en riksomfattande nomineringsprocess på framtidensmusikpris.se där allmänheten får säga sitt, följt av juryarbete där pristagarna utses. 2015 års vinnare fick ta emot 20 000 kronor var vid en stor ceremoni på Swedish Music Hall of Fame på Djurgården den 19 augusti.

Ett urval av pressgenomslaget visas nedan och fylls på löpande.